حضور شرکت تاپکار نماینده رسمی بیتزر آلمان در ایران ، در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی-آبان ۱۳۹۶

معرفی تاپ کار نماینده رسمی بیتزر در ایران

مراسم افتتاحیه دفتر مرکزی بیتزر آلمان در تهران-هتل اسپیناس

افتتاحیه نمایشگاه مرکزی بیتزر ، نماینده رسمی بیتزر در ایران

نمایشگاه Chillventa 2016 آلمان

نمایشگاه Chillventa 2016 آلمان