کمپرسورهای کامپکت اسکرو بیتزر

کمپرسورهای فشرده سمی هرمتیک اسکرو که مجهز به کنترل مکانیکی ظرفیت هستند . مناسب برای استفاده در چیلرهای مایع صنعتی و پمپ های گرمایشی میباشند . سیستم های توکار اویل سپراتور ساختار ساده سیستم و سرعت نصب را سهولت میبخشند.

کمپرسورهای سمی هرمتیک اسکرو بیتزر

این مدل برای استفاده از دستگاه های صنعتی طراحی شده اند . کمپرسورهای سمی هرمتیک اسکرو برای خنک کننده های H)  CFC  /  HFC) مناسب بوده و کنترل ظرفیت مکانیکی کار آمدی را ارئه میدهند .

کمپرسورهای اسکرو آمونیاکی بیتزر

کمپرسورهای اسکرو باز برای خنک کننده های H)   CFC  /  HFC) و آمونیاک قابل دسترسی بوده و با داشتن ظرفیت خنک سازی بالا برای دستگاه های صنعتی و سیستم های خنک سازی دریایی مناسب هستند . این کمپرسورها قابل اجرا با موتور های استاندارد تجاری موجود که با اتصال دهندگان استاندارد وصل شده اند هستند . در ضمن یک مدل ویژه ای از این کمپرسور ها جهت استفاده در مناطق انفجاری تحت حفاظت نیز، موجود میباشد .