کمپرسورهای پیستونی سمی هرمتیک بیتزر

کمپرسورهای پیستونی سمی هرمتیک بیتزر برای تمامی خنک کننده ها مناسب هستند . کمپرسورهایی با مکش موثر با موتور خنک شونده توسط گاز با کیفیت بالا و لوازم کم استهلاک و کنترل ظرفیت قابل تنظیم تولید گردیده اند.

کمپرسورهای پیستونی سمی هرمتیک دو مرحله ای بیتزر

شرکت بیتزر با کمپرسورهای دو مرحله با ظرفیت دستگاه های کم دما بزرگ شده و همچنین تکنولوژی مربوط به آنها را استاندارد تر میکند . این سری از کمپرسور ها نتیجه ی تحقیقات گسترده سالها تجربه در راستای ایجاد کمپرسورهای پیستونی بادوام و کارآمد است .

کنترل جریان گاز و سوپاپ های فعال بطور ویژه ای برای دستگاه های کم دما بکار گرفته شده اند.

کمپرسورهای پیستونی تسمه ای بیتزر

کمپرسورهای پیستونی تسمه ای بیتزر برای خنک کننده های H)CFC/HFC) و آمونیاکی طراحی شده که موتورهای استاندارد قابل اتصال به آنها از طریق تسمه و یا کوپلینگ میباشد .

اطمینان و نگهداری آسان ، سالیان مدیدی آنها را جزو انتخاب های محبوب قرار داده است .

A-3-1

کمپرسورهای پیستونی تسمه ای بیتزر برای خنک کننده های (H)  CFC  /  HFC    طراحی شده که موتورهای استاندارد قابل اتصال به آنها از طریق تسمه و یا کوپلینگ میباشد .

اطمینان و نگهداری آسان ، سالیان مدیدی آنها را جزو انتخاب های محبوب قرار داده است .

K_AO1_II_8403-043_01F_G_4C_R_XL_0_1E_ProductimageVariation2این سری از کمپرسورها چندین دهه خود را در سراسر دنیا ثابت کرده اند . کمپرسورها از پیشرفت و توسعه مداوم و استفاده از مواد با کیفیت که در این مدل بکار برده شده است . این امر محک بین المللی کیفیت دیگری در کمپرسور های بیتزر است.

Open

کمپرسورهای پیستونی تسمه ای بیتزر برای خنک کننده های H)  CFC  /  HFC) و آمونیاکی طراحی شده که موتورهای استاندارد قابل اتصال به آنها از طریق تسمه و یا کوپلینگ میباشد .

اطمینان و نگهداری آسان ، سالیان مدیدی آنها را جزو انتخاب های محبوب قرار داده است .