کاندنسینگ آبی بیتزر

پوسته ی محکم و فشرده و لوله های میعان ساز میتوانند داخل واحدهای میعان کننده بطور بهینه ای تعبیه شوند و با قدرت زیاد حتی در مدت  زمان طولانی بطور مداوم کار میکنند و لوله های انتقال دهنده گرما در قسمت خنک کننده ، درصد خطای بسیار پایینی را  به خود اختصاص داده اند. این لوله ها همچنین در مدل های ضد آب دریا با جنس مس و نیکل موجود میباشند.

اویل سپراتور بیتزر

جدا کننده های روغن /  کارایی و اطمینان را بیشتر نموده و در عین حال فرار روغن را به شدت کاهش میدهند .آنها در سیستم های ترکیبی به همراه اسکرو کمپرسورهای متعدد و تک مدار مورد استفاده قرار میگیرند.